Prisoversikt & Tilbud

Moss Fredrikstad Tønsberg
Personbil
Trafikalt grunnkurs
Personbil med tilhenger
Personbil med tilhenger
Motorsykkel A
Motorsykkel A1
Motorsykkel A2
Moped
Minibuss
Førerprøve 85 min 2 550 kr
Oppvarmingstime 60 min 890 kr
Sikkerhetskurs på veg 585 min 8 230 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 670 kr
Sikkerhetskurs på bane inkl baneleie 135 min 4 980 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 670 kr
Kjøretime 45 min 670 kr
Kjøretime automat 45 min 670 kr
Trafikalt grunnkurs u/mørkekjøring 630 min 1 850 kr
Førstehjelp 180 min 790 kr
Trafikalt grunnkurs m/mørkekjøring 765 min 3 400 kr
Mørkekjøring 135 min 1 550 kr
Sikkerhetskurs på veg 135 min 2 550 kr
Lastsikringskurs 90 min 900 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 800 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 800 kr
Kjøretime 45 min 800 kr
Førerprøve 90 min 2 700 kr
Tap på fordringer 1 kr
Oppvarmingstime 60 min 1 070 kr
Sikkerhetskurs på veg 135 min 2 550 kr
Lastsikringskurs 90 min 900 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 800 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 800 kr
Kjøretime 45 min 800 kr
Førerprøve 105 min 3 200 kr
Baneleie 650 kr
trinn 2 135 min 1 100 kr
Sikkerhetskurs på veg 360 min 6 680 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 850 kr
Sikkerhetskurs på øvingsbane 180 min 5 480 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 850 kr
Kjøretime 45 min 850 kr
trinn 2 135 min 1 100 kr
Kjøretime 45 min 850 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 850 kr
Sikkerhetskurs i trafikk 180 min 3 400 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 850 kr
Sikkerhetskurs på veg 225 min 4 250 kr
Førerprøve A1 60 min 3 200 kr
Førerprøve 105 min 3 200 kr
Baneleie 650 kr
trinn 2 135 min 1 100 kr
Sikkerhetskurs på veg 225 min 4 250 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 850 kr
Sikkerhetskurs på øvingsbane 180 min 5 480 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 850 kr
Kjøretime 45 min 850 kr
Mopedkurs 675 min 6 800 kr
Grunnkurs moped 135 min 1 000 kr
Oppvarmingstime D1 60 min 1 470 kr
Personbil
Trafikalt grunnkurs
Personbil med tilhenger
Personbil med tilhenger
Motorsykkel A1
Førerprøve 135 min 2 550 kr
Sikkerhetskurs på veg 585 min 8 320 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 670 kr
Sikkerhetskurs på bane inkl baneleie 180 min 4 980 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 670 kr
Kjøretime 45 min 670 kr
Kjøretime 60 min 60 min 890 kr
Mørkekjøring 135 min 1 340 kr
Trafikalt grunnkurs 630 min 1 960 kr
Sikkerhetskurs på veg 135 min 2 550 kr
Lastsikringskurs 90 min 900 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 800 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 800 kr
Kjøretime 45 min 800 kr
Førerprøve 135 min 2 700 kr
Oppvarmingstime 60 min 1 070 kr
Sikkerhetskurs på veg 135 min 2 550 kr
Lastsikringskurs 90 min 900 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 800 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 800 kr
Kjøretime 45 min 800 kr
Førerprøve 90 min 3 080 kr
Sikkerhetskurs i trafikk 180 min 3 300 kr
trinn 2 135 min 980 kr
Sikkerhetskurs på veg 225 min 4 125 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 825 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 825 kr
Kjøretime 45 min 825 kr
Trafikalt grunnkurs
Personbil med tilhenger
Personbil med tilhenger
Moped
Buss
Minibuss
Minibuss
Lastebil
Lett lastebil
Lett lastebil
Lastebil og henger
Førstehjelp 180 min 600 kr
Mørkekjøring 135 min 1 300 kr
Sikkerhetskurs på veg 135 min 2 500 kr
Lastsikringskurs 90 min 1 400 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 800 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 800 kr
Kjøretime 45 min 800 kr
Førerprøve 100 min 1 650 kr
Sikkerhetskurs på veg 45 min 2 500 kr
Lastsikringskurs 45 min 1 400 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 800 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 800 kr
Kjøretime 45 min 800 kr
Mopedkurs 765 min 9 000 kr
Førerprøve 110 min 3 500 kr
Grunnkurs 135 min 1 300 kr
Ulykkesberedskap 405 min 3 300 kr
Teoriundervisning 45 min 500 kr
Sikkerhetskurs på veg 270 min 7 400 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 1 300 kr
Teorikurs 1800 min 4 200 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 1 300 kr
Kjøretime 45 min 1 300 kr
Førerprøve 110 min 2 900 kr
Sikkerhetskurs på veg 180 min 4 500 kr
Lastsikringskurs 90 min 1 400 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 1 150 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 1 150 kr
Førerprøve 100 min 2 700 kr
Ulykkesberedskap 45 min 3 300 kr
Teoriundervisning 45 min 500 kr
Sikkerhetskurs på veg 180 min 4 300 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 1 050 kr
Teorikurs 900 min 3 200 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 1 050 kr
Førerprøve 100 min 3 100 kr
Grunnkurs 135 min 1 300 kr
Ulykkesberedskap 405 min 3 300 kr
Teoriundervisning 45 min 500 kr
Sikkerhetskurs på veg 270 min 7 100 kr
Lastsikringskurs 405 min 3 400 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 1 200 kr
Teorikurs 1800 min 4 200 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 1 200 kr
Kjøretime 45 min 1 200 kr
Førerprøve 100 min 3 000 kr
Sikkerhetskurs på veg 180 min 4 600 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 1 150 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 1 150 kr
Kjøretime 45 min 1 150 kr
Førerprøve 100 min 2 800 kr
Grunnkurs 135 min 1 300 kr
Ulykkesberedskap 405 min 3 300 kr
Sikkerhetskurs på veg 180 min 4 300 kr
Lastsikringskurs 405 min 3 400 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 1 100 kr
Teorikurs 900 min 3 200 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 1 100 kr
Kjøretime 45 min 1 100 kr
Førerprøve 100 min 3 100 kr
Teoriundervisning 45 min 500 kr
Sikkerhetskurs på veg 450 min 12 900 kr
Trinnvurdering trinn 3 45 min 1 300 kr
Trinnvurdering trinn 2 45 min 1 300 kr
Kjøretime 45 min 1 300 kr