Førerprøven

Under førerprøven skal du som kandidat vise sensor at du har overblikk over hele trafikkbildet gjennom hele førerprøven. Husk at du som bilist til enhver tid skal kunne stoppe foran enhver påregnelig hindring. Feil fart i forhold til oversikt er avgjørende for bestått eller ikke bestått. I moss-avis.no sin serie «Trafikkskolen» viser Oddleif Bakken fra vår trafikkskole hvordan du skal kjøre under førerprøven.
Ta en titt